STEM DER HOOP

Een plaats voor alle volken

hoop banner

the crossJezus Christus is " De Weg, De Waarheid en Het Leven". Hij heeft gezegd; "Niemand komt tot de Vader dan door Mij". Om te groeien in ons geloof en de gemeenschap met elkaar te beleven komen wij op zondag samen en hebben wij door de week onze bijbelstudie en bidstond. Het is ons verlangen dat ook anderen de liefde van Jezus Christus leren kennen en zijn discipel worden. Jezus heeft,voordat Hij naar de hemel terugkeerde, de grote opdracht gegeven; 'Gaat heen en maakt al de volken tot mijn discipelen en leert hen onderhouden al wat ik jullie bevolen heb". Hieraan willen wij gehoor geven door persoonlijk getuigenis, praktische hulp, evangelisatie en het ondersteunen van evangelisten en zendingsorganisaties.