STEM DER HOOP

Een plaats voor alle volken

hoop bannerANBI Adres
2013
Inkomsten
collecten 3.688,13
Bank:3.561,25
Giften120,00
Totaal inkomsten:7.369,38
Uitgaven
Huur/koffie:3.707,00
Bankkosten99,84
Gastsprekers:971,75
Evangelisatie157,74
Gemeentezaken1.531,02 Totaal uitgaven6.467.35

2014

Inkomsten
collecten/koffie: 1.966,90
Bank:2.227,36
Totaal inkomsten:4.194,26
Uitgaven
Huur/koffie:1.498,00
Bankkosten105,73
Gastsprekers:930,90
Zending704,00
Gemeentezaken1.077,46 Totaal uitgaven4.316,09

2018

Inkomsten Uitgaven
collecten2128,00 Huur:1617,50
Bank:720,00 Bank:120,33
Giften:1.200,00 Gastsprekers:440,00
Koffie193,78
Zending:32,00
platform kerken:50,00
Cadeaus20,00
Doopdienst:316,00
4241,89 3795,83
Bank: 01/01/18185,28 Bank:31/12/18679,76
Kas 01/01/18116,67 Kas 31/12/1868,25
Total:4543,84 Total:4543,84

2019

Inkomsten Uitgaven
collecten 2527,43 Huur:2523,30
Bank:1015,00 Bank:119,39
giften:25,00 Gastsprekers:447,00
Zending:125,00
platform kerken:60,00
Doopdienst:220,72
Kerst:58,68
Diversen:52,50
3567,43 3606,59
Bank 01/10/19679,76 Bank:31/12/19641,60
Kas 01/12/19 63,25 Kas 31/12/19 62,25
Total:4310,44 Total:4310,44

2020

Inkomsten Uitgaven
collecten2203,37 Huur:1751,25
Bank:950,00 Bank:119,39
Giften:100,00 Gastsprekers:545,00
Zending:190,00
platform kerken:60,00
Kerst:44,37
3253,37 2710,01
Saldo: 01/01/20641,60 Saldo:31/12/201007,91
Kas 01/01/20 62,25 Kas 31/12/20 239,30
Total:3957,22 Total:3957,22