STEM DER HOOP

Een plaats voor alle volken

hoop bannerGa dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vader en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden alwat Ik u bevolen heb.(Matthew: 28: 19) Dat was de opdracht die Jezus gaf aan zijn discipelen. Het verkondigen van de goede boodschap doen wij door het verspreiden van evangelisatiefolders en bladen, op de straat.

the Bible Hetbook