STEM DER HOOP

Een plaats voor alle volken

hoop banner

Financieël overzicht
Adres Anbi

Het verkondigen van het evangelie op grond van Gods Woord zoals beschreven in de Bijbel en het verrichten van handelingen, die met het bovengenoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van erediensten, bijbelstudies en evangelisatie. Alleen gastsprekers krijgen een vergoeding. De stichting ondersteunt evangelisten en zendingsgenootschappen.

Visie/doel

Algemene gegevens RSIN: 850584644 KvK: 52758044 Bank: NL81RABO0131768247